આ બેંકમાં સેનિટરી પેડ મળે છે,પછી થાય છે પાસબુકમાં એન્ટ્રી

બરેલીનું નામ સાંભળતી વખતે મનમાં સૌથી પહેલા વસ્તુ શું આવે છે?બરેલીનું ઠુમકો?પ્રિયંકા ચોપડા?બરેલી ની બર્ફી? આ ખબર વાંચીને એક બીજી

Continue reading