આ હુમલામાં આશરે 60 લોકોનાં મોત નીપજ્યાં હતાં, જાણો માર્કોસ અને એનએસજી કમાન્ડોની શૌર્ય ગાથા

26 નવેમ્બર 2008 મુંબઈ પર થયેલ એક આતંકવાદી હુમલામાં 160 લોકો મરી ગયા હતા. એમાં થોડા વિદેશી લોકો પણ શામિલ

Continue reading