આ યોજના,જે બહેનો માટે બિઝનેસ કરવા માટે 1 કરોડ ની લોન આપે છે.જાણો સંપૂર્ણ વિગત એક જ ક્લિક માં.

તેમના પહેલા બજેટ ભાષણમાં નિર્મલા સીતારમણ એ સ્વામી વિવેકાનંદ આ લાઈન કરી હતી. 5 જુલાઈથી એમનું બજેટના ભાષણમાં સીતારમણ મહિલાઓને

Continue reading