અસામ માં ધાણા ની ખેતીથી એથેલેટિક્સ ટ્રેક સુધી ભારત ની ‘સવર્ણ પરી’ નો સફર

અસામ માં એક નાના ગામ માં આવનારી એક 18 વર્ષીય ખિલાડી એ ધૂમ મચાવી નાખી છે. એને વિશ્વ એથેલેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ

Continue reading