નસકોરાં,શરદી જુકામ,વાળનો ​​બગાડ,પેશાબની તકલીફ,કબજિયાત વગેરે માટે ઘરેલુ સારવાર.

બાળકોની નાક માંથી પાણી નીકળતું હોય તો વારંવાર શરદી થતી હોય તો તેને વાઘાભટ્ટ જી કહે છે કે નાક ખૂબ

Continue reading