ભારત પર અફઘાની અને પાકિસ્તાની આતંકીઓ હુમલાનું ષડયંત્ર રચી રહી છે ISI,બકરીઇદ અને 15 મી ઓગસ્ટે અલર્ટ.

ગુપ્તચર વિભાગે દેશમાં આતંકી હુમલાની ચેતવણી આપી છે.ગુપ્તચર વિભાગના અહેવાલ બાદ સુરક્ષાબળના જવાનો અને સુરક્ષા એજન્સીઓને પણ અલર્ટ કરી દેવામાં

Continue reading