લેટેસ્ટ News & Stories અને Videos માટે પેજ લાઈક કરો

પરાઇ સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખનાર વ્યક્તિને આવતા જન્મમાં મળે છે આવી યોનિમાં જન્મ, તમારે તો નથીને…

Posted by

ગરુડ પુરાણ અનુસાર, દરેક જીવનો પુનર્જન્મ થાય છે એટલે કે તે ફરીથી જન્મ લે છે. હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે જે વ્યક્તિ જન્મ લે છે તેનું મૃત્યુ અવશ્ય થાય છે. ગરુડ પુરાણ અનુસાર, મૃત્યુ પછી વ્યક્તિને કયો જન્મ મળશે, તે તેના પાછલા જન્મના કર્મો પર નિર્ભર કરે છે.

પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મૃત્યુ પછી વ્યક્તિ કઈ યોનિમાં જન્મ લે છે? વળી, તે કયા કર્મ પ્રમાણે મળે છે? જો નહીં, તો ગરુડ પુરાણ અનુસાર આપણે તે જાણીએ છીએ.
ગરુડ પુરાણ અનુસાર જે વ્યક્તિ બીજાની પત્ની સાથે સંબંધ રાખે છે તે નરકમાં જાય છે.

પછી ત્યાં તેને પ્રથમ વરુ, પછી કૂતરો, ગીધ, શિયાળ, સાપ, કાગડો અને છેલ્લે બગલાની યોનિ મળે છે. આ બધા જન્મો પછી, તેણીને આખરે માનવ યોનિ મળે છે. તેમજ જે વ્યક્તિ મોટા ભાઈનું અપમાન કરે છે તેણે કૌંચ નામના પક્ષી તરીકે જન્મ લેવો પડે છે. એટલું જ નહીં, તેણે 10 વર્ષ સુધી આ યોનિમાં રહેવું પડશે. પછી તે માનવ શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે.

જે વ્યક્તિ સોનાની ચોરી કરે છે તે જંતુઓની યોનિમાં જન્મ લે છે. તે જ સમયે, જે વ્યક્તિ ચાંદીની વસ્તુની ચોરી કરે છે તેને કબૂતરની યોનિ મળે છે.આ સિવાય જે વ્યક્તિ દેવતાઓ અને પિતૃઓને સંતુષ્ટ કર્યા વિના મૃત્યુ પામે છે તે સો વર્ષ સુધી કાગડા જેવું જીવન જીવે છે.

તે પછી કૂકડો, પછી એક મહિના સુધી સાપની યોનિમાં રહેવાથી તેના પાપોનો અંત આવે છે. પછી તે મનુષ્ય તરીકે જન્મ લે છે.તે જ સમયે, સ્ત્રીઓની ચોરી કરનાર પુરુષને આગલા જન્મમાં પોપટની યોનિ મળે છે. તે જ સમયે, જે વ્યક્તિ કોઈને હથિયારથી મારી નાખે છે તેને ગધેડાની યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે.

તે પછી તે હરણનું જીવન જીવે છે અને પછી તેને પણ કોઈ હથિયારથી મારી નાખવામાં આવે છે. પછી તે માછલી, કૂતરો, વાઘ અને અંતે માનવ યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે. જે વ્યક્તિ સુગંધિત પદાર્થની ચોરી કરે છે તે છછુંદરની યોનિમાં જન્મ લે છે.

ચોરી હંમેશા ખોટી છે. પછી તે સોનું હોય કે કાપડ. તેના પરિણામો ભોગવવા પડે છે. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ કપડાં ચોરી કરે છે તો તે આગલા જન્મમાં પોપટ બની જાય છે. તેથી, સંજોગો ગમે તે હોય, પરંતુ ચોરી કરવાથી હંમેશા બચવું જોઈએ.

જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈની હત્યા કરે છે, તો તે જઘન્ય અપરાધની શ્રેણીમાં આવે છે. આવું કર્મ કરનાર બીજા જન્મમાં ગધેડો બની જાય છે. પરંતુ જે હથિયારથી તે માર્યો તે તેને પણ મારી નાખે તો તેને હરણ યોની મળે છે. આ પછી તે માછલી, કૂતરો અને વાઘ બની જાય છે. પરંતુ આ યોનિઓમાં મુસાફરી કર્યા પછી, તે માનવ યોનિમાં જન્મ લે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *